ನಮಸ್ಕಾರ

ಮಾನ್ಯರೆ,

ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು
ಜಿಯೊಸಿಟಿಸ್.ಕಾಂ ತಾಣದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ ಪುಟವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ..
ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಪಂಡಿತ ಪುಟದ ಪ್ರಕಟಣೆ ನಿಂತುಹೋಗಿತ್ತು.
ಈಗ ಅದನ್ನು ಜಾಲ ಚರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ನೀವು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತೇನೆ.

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ
ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: