Monthly Archives: ಫೆಬ್ರವರಿ 2014

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಕ ೧೯೩೫-೧೯೩೬ ವಸಂತ : ಫಾಲ್ಗುಣ -ಚೈತ್ರ ಮಾರ್ಚಿ ೨೦೧೪

1935 marchuni

Advertisements

ಫ಼ೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೪ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಪಂಡಿತ ಪುಟ

ಫ಼ೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೪  ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

೧೯೩೫ ಶಿಶಿರ : ಮಾಘ – ಫಾಲ್ಗುಣ ಫ಼ೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೪

View original post

ಕಾಲುದಾರಿ

ಪ್ರಿಯರೆ,

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಕುವೆಂಪು ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಶೋಧನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

೨೦೧೪ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೧೮ರಂದು ತಮ್ಮ ಜಾಲಚರಿ ಸಂಶೋಧನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಕಂಡ ಹೊಸ ಹೊಳಹುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಲಲಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರುತ್ತೇವೆ.

ಸಂಶೋಧನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಫ಼ೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೪ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಫ಼ೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೪  ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

೧೯೩೫ ಶಿಶಿರ : ಮಾಘ – ಫಾಲ್ಗುಣ ಫ಼ೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೪