ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ದಿನಸೂಚಿ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಮಾನ್ಯರೆ,

ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ೨೦೧೫-೧೬ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ದಿನಸೂಚಿ ೧೯೩೭ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಅದನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕೊಂಡಿಯ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿ ಒತ್ತಿ:

https://panditaputa.wordpress.com/2015/03/26/571/

ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕೊಡಿ.

ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ.

ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ

ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

%d bloggers like this: